1396/06/02 ساعت 02:55

درباره ى شیطنتم باید بگم انگار دیگه خیلى بزرگ شدم واسه این کارا:(

پروژه ى شیطنت ناکام موند، حقیقتش روم نشد که اون کارو بکنم.