قهر نکنید با هم، قهر بده:(

1396/08/02 ساعت 17:11

قهر بودن با آدما ازم انرژى مى گیره و به همین جهت همیشه تلاشم رو می کنم که مشکلات رو به هر نحوى مرتفع کنم یا اگه لاینحل به نظر میاد تمام تلاشم رو می کنم که فراموش کنم و رابطه م رو با اون آدم حفظ کنم. 

  حالا مشکل اینجاست که این بار مشکل من نیستم، مشکل بین دو تا از دوستامه که اصلا نمی تونن با هم مشکلشون رو حل کنن و از اونجایی که همکارمم هستن من هر روز! درگیر این مساله هستم. هر روز بیشتر از محیط کارم بدم میاد به دلایل مختلف که یکی از مهم تریناشون همین دلخورى هاى ابلهانه ى بچه ها از همه، می شه خواهش کنم براى آرامش منم که شده دعا کنید با هم آشتی کنن؟:(