چه روزایى بود...

1396/03/01 ساعت 19:23

یه روزى هم بود که من بى هویت و بی نشون وبلاگ مى نوشتم، اگه ازم می پرسیدن رشتى هستى؟! فکر مى کردم به راز بزرگ زندگیم دست یافتن و دممو میذاشتم رو کولمو وبلاگمو می بستم. 

  

حالا هم فرق خاصی نکردم همونقد ناشناسم، فقط این دختره که الان رو تخت من خوابیده، از همین دنیاى مجازى وارد زندگیم شده...